System ERP

Dla klienta został stworzony system ERP do zarządzania, sprzedaży(wystawiania faktur) i analizy wszystkich prac wykonywanych przez spółkę. System pozwala między innymi na:

  • dodawanie/ewidencjonowanie prac
  • zarządzanie kontrahentami
  • import/analizę kosztów bezpośrednich przedsiębiorstwa
  • naliczanie oraz rozliczanie kosztów wydziałowych przez dyrektorów/kierowników
  • prognozowanie przyszłych kosztów/zysków przedsiębiorstwa z konkretnch prac
  • generowanie raportów kosztów/zysków z różnych prac/pracowni/przedsiębiorstwa
  • wystawianie faktur/refaktur/not księgowych oraz dokumentów korygujących

System ponadto jest wyposażony w notyfikacje systemowe dzięki którym administratorzy/kierownicy pracowni dostają informacje gdy np. zostaną naliczone/rozliczone koszty.

132